Zadania Biura Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

  • wsparcie procesu przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy władzami i jednostkami Uniwersytetu lub Kolegium a nauczycielami akademickimi
  • wsparcie organizacyjno-techniczne w zakresie wprowadzania planów obciążeń dydaktycznych oraz rezerwacji sal dydaktycznych
  • prowadzenie ewidencji w zakresie odwoływania zajęć nauczycieli akademickich
  • administracyjne wsparcie uczestników procesu kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją i realizacją tej działalności.