Zadania Biura Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

wsparcie procesu przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy władzami i jednostkami Uniwersytetu lub Kolegium a nauczycielami akademickimi

wsparcie organizacyjno-techniczne w zakresie wprowadzania planów obciążeń dydaktycznych oraz rezerwacji sal dydaktycznych

prowadzenie ewidencji w zakresie odwoływania zajęć nauczycieli akademickich

administracyjne wsparcie uczestników procesu kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją i realizacją tej działalności.