1 nabór wniosków w programach Interreg 2014-2020

Zapraszamy o zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego na temat 1. naboru wniosków w programach Interreg 2014-2020


Zapraszamy o zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego na temat 1. naboru wniosków w programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa tutaj.