Informacja od Sieci KPK: ICT 2015 Event i konkursy związane z organizacją tego spotkania

Szanowni Państwo,

 

ICT 2015 Event - największe międzynarodowe spotkanie informacyjno – networkingowe pod kątem uczestnictwa w projektach Programu Horyzont 2020 w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, odbędzie się w dniach 20-22.10 br. w Lizbonie (Portugalia), pod hasłem ICT 2015 Innovate, Connect, Transform.

 

Spotkania ICT Event (w poprzednich latach nazywane również ICT Proposers Day) organizowane są przez Komisję Europejską, przy okazji ogłaszania Programu Pracy dla otwieranych konkursów w obszarze ICT.

Przenieś do...

Fwd: Informacja od Sieci KPK: ICT 2015 Event i konkursy związane z organizacją tego spotkania

Od Izabela Weselska
Do Marta Grybś
Data Śr 15:28

Wiadomość 2 z 1504 < >

na www


--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Informacja od Sieci KPK: ICT 2015 Event i konkursy związane z organizacją tego spotkania
Data: 1 Apr 2015 15:18:40 +0200
Nadawca: noreply@kpk.gov.pl
Adresat: izabela.weselska@ue.katowice.plSzanowni Państwo, ICT 2015 Event - największe międzynarodowe spotkanie informacyjno – networkingowe pod kątem uczestnictwa w projektach Programu Horyzont 2020 w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, odbędzie się w dniach 20-22.10 br. w Lizbonie (Portugalia), pod hasłem  ICT 2015 Innovate, Connect, Transform. Spotkania ICT Event (w poprzednich latach nazywane również ICT Proposers Day) organizowane są przez Komisję Europejską, przy okazji ogłaszania Programu Pracy dla otwieranych konkursów w obszarze ICT. Jest to impreza, która skupia zazwyczaj ok. 3500 – 4000 uczestników.  Głównym celem tego typu spotkań jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy potencjalnymi wnioskodawcami (naukowcami, wynalazcami, politykami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z sektora ICT) zainteresowanymi udziałem w konkursach ICT w ramach Programu Horyzont 2020 (a wcześniej w ramach 6 i 7 Programu Ramowego).  W związku z organizacją tego spotkania Komisja Europejska ogłosiła następujące konkursy: 1. Student Outreach Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 Szansa dla studentów, młodych naukowców i innowatorów na wyjazd na spotkanie informacyjno – networkingowe – ICT 2015 Innovate, Connect, Transform (w poprzednich latach nazywane ICT Proposers Day), który w tym roku organizowany jest w dniach 20-22.10 w Lizbonie. 40 osobom wybranym na podstawie nadesłanych zgłoszeń KE sfinansuje koszty wyjazdu i zakwaterowania podczas spotkania. Wnioski należy nadsyłać w terminie: do 31.05.2015. Więcej informacji: Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015  Guide for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guide-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015 2. Exhibition Call for Exhibition - ICT 2015 Konkurs na składanie wniosków o przygotowanie stoisk podczas spotkania Termin nadsyłania propozycji na organizację stoiska został przedłużony do 19.04.2015.  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-exhibition-ict-2015-deadline-proposals-extended-1942015-1800-cet  3. Networking Call for networking sessions – ICT 2015 Konkurs na zorganizowanie sesji networkingowych podczas spotkania Termin nadsyłania propozycji: 30.04.2015. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-networking-sessions-ict-2015