Katalog projektów ze Środowiska finansowanych w ramach Horyzontu 2020

Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020. Wśród beneficjentów są instytucje z Polski.

Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020. Wśród beneficjentów są instytucje z Polski.Więcej informacji znajduje się tutaj.