Konkursy Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie - konkurs otwarty

Dostępna jest już dokumentacja i opis konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Termin składania wniosków upływa 10 września br.

Dostępna jest już dokumentacja i opis konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Termin składania wniosków upływa 10 września br.

Więcej informacji tutaj.