Newsletter Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem newslettera RPK Politechnika Śląska, w którym znajdą Państwo m. in. zestawienie aktualnie otwartych konkursów w HORYZONCIE2020 oraz informacje o sukcesach polskich jednostek w inicjatywie ERA Chairs, w której chodzi o zapewnienie wsparcia dla uniwersytetów i innych instytucji badawczych w celu przyciągnięcia i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich i wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości.

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem newslettera RPK Politechnika Śląska, w którym znajdą Państwo m. in. zestawienie aktualnie otwartych konkursów w HORYZONCIE2020 oraz informacje o sukcesach polskich jednostek w inicjatywie ERA Chairs, w której chodzi o zapewnienie wsparcia dla uniwersytetów i innych instytucji badawczych w celu przyciągnięcia i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich i wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości.