oferta współpracy - Interreg Europa Środkowa

Uprzejmie informujemy, że Prowincja Trydent we Włoszech poszukuje polskiego partnera do projektu pod nazwą Creative industries: improve capacities of creative and cultural sector to promote sustainable development w pierwszym naborze wniosków w Programie Interreg Europa Środkowa.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prowincja Trydent we Włoszech poszukuje polskiego partnera do projektu pod nazwą Creative industries: improve capacities of creative and cultural sector to promote sustainable development w pierwszym naborze wniosków w Programie Interreg Europa Środkowa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych i prywatnych zajmujących się kulturą i przemysłami kreatywnymi. Poszukiwane są władze regionalne, agencje rozwoju oraz inkubatory aktywne w obszarze kultury. Zainteresowane instytucje proszone są o bezpośredni kontakt (w języku angielskim) z pomysłodawcą: Pani Gabriella Valler, e-mail: gabriella.valler@provincia.tn.it, tel. +39 0461 493560. Więcej informacji o tej ofercie znajdą Państwo na stronie.https://ewt.slaskie.pl/news/1428042950/

Przypominamy, że nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.