Serdecznie zapraszamy doświadczonych naukowców (tytuł doktora lub co najmniej 4 - letnie doświadczenie naukowe licząc od momentu uzyskania tytułu mgr) do udziału w szkoleniu w Krakowie pt: "Granty indywidualne w ramach działań Marii Skłodowskiej-... [Więcej]
Szanowni Panstwo, zapraszamy na warsztaty H2020 Participant Portal w pigulce; 21.05.2015 (CZWARTEK); godz. 11.00-13.30 w Krakowie [Więcej]
Granty COFUND mają na celu dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców. [Więcej]
6. edycja międzynarodowej konferencji poświęconej strategiom regionalnym, innowacjom i rozwojowi gospodarczemu w tym roku odbędzie się w ramach Łotewskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W 2012 r. konferencja WIRE odbyła się w Krakowie i była... [Więcej]
Komisja Europejska kolejny raz organizuje otwartą sesję z udziałem użytkowników Participant Portal, która będzie transmitowana na żywo 27 maja. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, udział w niej będą mogli wziąć wszyscy, którzy mają dostęp do... [Więcej]
Zachęcamy do rejestracji w bazie ekspertów, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020. Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski.... [Więcej]
Do 22 maja można wyrazić opinię na temat osiągnięć 7. Programu Ramowego UE (7PR). Komisja Europejska uruchomiła publiczne konsultacje, a otrzymane informacje zostaną uwzględnione przy ocenie 7PR oraz poprawią realizację programu Horyzont 2020 [Więcej]
Najnowsze zestawienie konkursów na granty badawcze i stypendia zagraniczne dla naukowców można znaleźć już na stronie Euraxess Polska. Nie przegap terminów! [Więcej]
Trwa nabór kandydatów na niezależnych ekspertów w Programie Interreg Europa Środkowa do oceny wniosków projektowych. Poszukiwani są kandydaci do przeprowadzenia oceny jakościowej wniosków, oceny zdolności finansowej oraz do analizy zgodności z... [Więcej]
Szanowni Państwo, Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią listu sekretarza stanu w MNiSW prof. Marka Ratajczaka w sprawie uruchomionej właśnie przez KPK http://Gng.kpk.gov.pl bazie ekspertów programu Granty na Granty [Więcej]