Szanowni Państwo, zapraszamy na VII konferencje z cyklu Kobiety w nauce pt. "Kobiety na rzecz rozwoju", która odbędzie się 13 kwietnia 2015 na Politechnice Krakowskiej. [Więcej]
Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem na międzynarodową konferencję organizowaną przez PECSA we współpracy z SGH: [Więcej]
Zwracamy się do Państwa w nawiązaniu do Pisma, które otrzymaliśmy z prośbą o wsparcie w badaniach nt. "academic freedom" prowadzonych przez University of Lincoln w ramach Akcji Marie Curie. [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że od początku marca b.r. działa już nowe narzędzie internetowe do poszukiwania partnerów do przygotowywanych wniosków projektowych z obszaru transportowego w ramach H2020. Narzędzie to (Partner Search Tool) ma na celu wspierać... [Więcej]
Dostępna jest już dokumentacja i opis konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub... [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem newslettera RPK Politechnika Śląska, w którym znajdą Państwo m. in. zestawienie aktualnie otwartych konkursów w HORYZONCIE2020 oraz informacje o sukcesach polskich jednostek w inicjatywie ERA Chairs, w... [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą marcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS. [Więcej]
Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020. Wśród beneficjentów są... [Więcej]
Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość.... [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu Research and Innovation Staff Exchange Scheme wspierającego współpracę świata nauki i przemysłu, otwartego w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions w Programie HORYZONT2020. Termin składania... [Więcej]