Zapraszamy do zapoznania się z filmikiem na temat ubiegania się o środki w ramach Programu Horyzont 2020. [Więcej]
Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Granty badawcze i możliwości rozwoju kariery naukowej w programie HORYZONT 2020″ , które odbędzie się w Warszawie w dn. 18 marca 2015. [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną na badania w Uniwersytecie w Turynie. [Więcej]
Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniu wniosków na konkursy w obszarze „Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” w ramach programu Horyzont 2020 - 26 marca 2015 r. w Brukseli. [Więcej]
Otwarte przez Komisję Europejską konkursy obejmują zarówno badania podstawowe, jak i wdrożenia nowych rozwiązań na rynek ze wszystkich dziedzin naukowych. Tematy konkursów, wymagana dokumentacja i zasady składania wniosków znajdują się na stronie... [Więcej]
10 marca w Krakowie odbędzie się Kongres Innowacji Polskich, który będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć polskiej nauki i biznesu w dziedzinie innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także będzie miejscem wymiany informacji i myśli oraz... [Więcej]
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu informacyjnym "Możliwości uzyskania dofinansowania na projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+”, które odbyło się 26 lutego br. we Wrocławiu. [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 marca mija termin składania wniosków o projekty w ramach Akcji 2 Erasmus Plus: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) [Więcej]
RPK Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie „Wymiana pracowników kluczem do współpracy nauki z przemysłem – konkurs Research and Innovation Staff Exchange Scheme w Programie HORYZONT2020”, które odbędzie się dn. 04.03.2015 w godz. 10:00-12:00 [Więcej]
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie programu Fulbright Specialist. Celem programu rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, a amerykańskimi naukowcami. Wymiana obejmuje... [Więcej]