Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. możliwości aplikowania o środki w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat warsztatów dla naukowców. [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą grantów, rozwoju kariery i mobilności w ramach Programu Horyzont 2020. [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą grantów i stypendiów zagranicznych. [Więcej]
Zapraszamy o zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego na temat 1. naboru wniosków w programach Interreg 2014-2020 [Więcej]