Polish Scientific Networks

Konferencja Polish Scientific Networks ma na celu zachęcenie polskich naukowców do mobilności zawodowej, rozumianej nie tylko jako wyjazd za granicę na studia czy staż podoktorski, ale także powrót z zagranicy w celu kontynuowania kariery zawodowej... [Więcej]


Znajdź partnera do współpracy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” programu Horyzont 2020; Spotkanie brokerskie – Bruksela, 22.05.2015r.

22 maja br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone aktualnie otwartym konkursom w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. [Więcej]


Informacja od Sieci KPK: Zaproszenie na dzień informacyjny dla przedsiębiorstw zainteresowanych uczestnictwem w H2020

Dzień informacyjny skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora... [Więcej]


Informacja od Sieci KPK: SWAFS - spotkanie brokerskie w Brukseli (dot. konkursów SEAC, GERI, ISSI, GARRI)

Szanowni Państwo, 22 maja br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone aktualnie otwartym konkursom w obszarze "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa". [Więcej]


Giełda Kooperacyjna - poszukiwanie partnerów do polsko-niemieckich projektów badawczych w programie HORYZONT 2020

Szanowni Państwo, Przypominamy Państwu o organizowanej 28 kwietnia br. giełdzie kooperacyjnej przez Konsulat Generalny RP w Kolonii. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH,... [Więcej]


Granty i stypendia dla naukowców – baza Euraxess

Jeszcze więcej konkursów na granty badawcze i stypendia zagraniczne dla naukowców można znaleźć na stronie Euraxess Polska. Co miesiąc publikowane są najnowsze oferty z różnych stron świata.  [Więcej]


XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

Sympozjum będzie okazją do spotkania z doświadczonymi naukowcami i przedsiębiorcami, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE. Swój udział potwierdził m.in. dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów... [Więcej]