Konkursy Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie - konkurs otwarty

Dostępna jest już dokumentacja i opis konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub... [Więcej]


Newsletter Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Śląskiej

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem newslettera RPK Politechnika Śląska, w którym znajdą Państwo m. in. zestawienie aktualnie otwartych konkursów w HORYZONCIE2020 oraz informacje o sukcesach polskich jednostek w inicjatywie ERA Chairs, w... [Więcej]


Najnowsza oferta grantów i stypendiów EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą marcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS. [Więcej]


Katalog projektów ze Środowiska finansowanych w ramach Horyzontu 2020

Komisja Europejska opublikowała katalog projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach z 2014 w ramach działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami (SC5) programu Horyzont 2020. Wśród beneficjentów... [Więcej]


Nagroda dla Innowatorek

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i... [Więcej]


Konkurs RISE - deadline 28.04.2015r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu Research and Innovation Staff Exchange Scheme wspierającego współpracę świata nauki i przemysłu, otwartego w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions w Programie HORYZONT2020. Termin składania... [Więcej]


Film - Horyzont 2020 krop po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z filmikiem na temat ubiegania się o środki w ramach Programu Horyzont 2020. [Więcej]