Rekrutacja na studia zagraniczne ERASMUS+ tylko do 7 maja

Przypominamy, że tylko do 7 maja można wnioskować o stypendia na studia zagraniczne programu ERASMUS+ w roku 2015/16 (dot. wyjazdów w obydwu semestrach). Wszystkie informacje, lista uczelni zagranicznych i wniosek są dostępne na naszej stronie http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bmws/studia-zagraniczne/erasmus.html. Zapraszamy nowych kandydatów i byłych stypendystów!