Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ zmiana uczelni

Przypominamy, że zmiana miejsca stypendium przysługuje tylko i wyłącznie studentom zakwalifikowanym do uczelni spoza ich preferencji we wniosku, z zachowaniem wszystkich indywidualnych kryteriów (w tym wymogu przedstawienia certyfikatu językowego). Zmiany będą dokonywane w oparciu o listę wolnych miejsc, w kolejności zgłoszeń przesyłanych mailem na adres: erasmus@ue.katowice.pl. Listę będziemy systematycznie aktualizować.