Praktyki zagraniczne

Dział Programów Międzynarodowych koordynuje wyjazdy studentów oraz absolwentów Uczelni na zagraniczne praktyki i staże.

Wyjazdy realizowane są w ramach programu Erasmus+ oraz na podstawie umów trójstronnych.

Osoby pragnące skorzystać z możliwości jakie daje zagraniczny wyjazd, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w menu bocznym oraz do przeglądania aktualnych ofert praktyk zamieszczanych na naszej stronie, stronach instytucji pośredniczących oraz ofert udostępnianych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  

 

Kontakt:

Dział Programów Międzynarodowych
Budynek Rektoratu, pokój 1/22

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
erasmus@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7386