Procedura aplikacyjna krok po kroku

Krok 1

Samodzielne znalezienie instytucji przyjmującej

W celu znalezienia instytucji przyjmującej polecamy przeglądanie aktualnych ofert zamieszczanych na stronie Biura, a także korzystanie ze strony ErasmusIntern.
Można również korzystać z usług organizacji pośredniczących, albo aplikować bezpośrednio do wybranych przez siebie firm.
Potwierdzeniem przyjęcia na praktykę jest przesłanie przez firmę pisemnego potwierdzenia (wzór).

Krok 2

Ustalenie programu praktyki

Uzupełnienie w TA, wspólnie z instytucją przyjmującą, danych administracyjnych oraz części „Before the Mobility”.
Jak wypełnić TA?

Krok 3

Uzyskanie zgody dziekana (dotyczy praktyk w trakcie studiów)

Student składa podanie do dziekana (wzór), do którego załącza potwierdzenie przyjęcia na praktykę (patrz krok 1) oraz ustalony z firmą program praktyki (patrz krok 2). Dodatkowo, student ustala z dziekanem, czy praktyka będzie stanowiła obowiązkowy element studiów (praktyka obowiązkowa) czy będzie praktyką dodatkową.

Krok 4

Złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych w BWM

Dokumenty można przesłać mailem na adres: erasmus@ue.katowice.pl (zapisane w formacie .pdf, z wyjątkiem TA, który należy przesłać w formacie .doc lub .rtf) lub osobiście.

Krok 5

Decyzja o zakwalifikowaniu na praktykę i przyznaniu stypendium

Decyzja jest przesyłana mailowo bezpośrednio do studenta, zazwyczaj do tygodnia od momentu złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.

Krok 6

Podpisanie umowy oraz dopełnienie pozostałych formalności przedwyjazdowych

Przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową oraz zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- ubezpieczenia KL, NNW, OC
- danych rachunku bankowego (wzór)
- zaświadczenia z dziekanatu potwierdzające fakt obrony (dotyczy absolwentów)
- podpisanego przez wszystkie strony dobrej jakości skanu TA.
Każdy student obowiązkowo wypełnia test językowy w systemie OLS.
Dopełnienie powyższych formalności jest warunkiem wypłaty stypendium.