Inne oferty

Osoby pragnące wyjechać na zagraniczną praktykę mogą skorzystać z pomocy organizacji pośredniczących.

Oprócz przedsiębiorstw, wiele instytucji europejskich, a także różne instytucje i organizacje krajowe oferują studentom i absolwentom możliwości odbywania praktyk/staży.
Poniżej prezentujemy wybrane z nich.