Praktyki w ramach umów trójstronnych

Osoby, które wykorzystały już swój kapitał miesięcy na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub których praktyka nie spełnia warunków programu Erasmus+, mogą wyjechać na praktykę w ramach umowy trójstronnej.

W przypadku studentów praktyka, za zgodą dziekana/promotora, może zostać uznana jako praktyka obowiązkowa lub dodatkowa i wpisana do suplementu do dyplomu.

W celu wyjazdu w ramach umowy trójstronnej należy dostarczyć do DPM:

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do DPM na minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

UWAGA: Przy praktykach w ramach umów trójstronnych uczelnia nie zapewnia żadnego dofinansowania.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany do złożenia w DPM zaświadczenia o zrealizowaniu praktyki wg. wzoru.

 

Kontakt:

Dział Programów Międzynarodowych, p. 262
erasmus@ue.katowice.pl

tel. 32 257 7386