ERASMUS+

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZAKOŃCZONA

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja przedłużona do 9 kwietnia 2018 do godziny 23:59.

W celu złożenia aplikacji student jest zobowiązany zapoznać się z listą dostępnych uczelni wraz z kryteriami a następnie wypełnić powyższy formularz aplikacyjny.

UWAGA:

Plik z kryteriami wyboru uczelni ma charakter poglądowy. Student jest zobowiązany samodzielnie sprawdzić ofertę kursów, wymagania językowe oraz terminy aplikacji. Informacje zawarte w pliku mogą ulec zmianie.

 

Chcesz wyjechać zagranicę?

Skorzystaj z Programu Erasmus+

Dokąd?

  • do 28 państw Unii Europejskiej
  • do państw EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)
  • do państw kandydujących do UE

Wyjazd jest możliwy tylko do uczelni, które zostaną udostępnione w rekrutacji.

Kiedy?

Uczestnicząc w rekrutacji w marcu danego roku, możesz wyjechać na 1 semestr w kolejnym roku akademickim.

Z jakim dofinansowaniem?

Kraje w grupiestudia €/m-c
Grupa 1 –  Finlandia, Irlandia, Norwegia, Wielka Brytania 500
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy 450
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry 400

 

Stypendium programu ERASMUS+ stanowi dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z przebywaniem za granicą.

 

Ile razy?

  • W ramach programu można wyjechać wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.
  • Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus i FSS są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach 1. stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na 1. stopniu, ale już na 12 miesięcy na 2. stopniu.
  • Praktyka dla absolwenta musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od ukończenia  danego stopnia studiów.

 

Przewodnik- zasady rekrutacji

 

Kto może przystąpić do rekrutacji?

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać  studenci :

1. Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. 1 i 3 roku studiów I stopnia (z wyjątkiem 3,5- letniego Kierunku Logistyka) - wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego

3. 2 roku studiów I stopnia- wyjazd na semestr zimowy bądź letni 

4.1 roku studiów II stopnia (z wyjątkiem 1,5-letniego Kierunku Logistyka)- wyjazd na semestr zimowy bądź letni 

5. 1 i 2 roku studiów I stopnia 3,5- letniego Kierunku Logistyka- wyjazd na semestr zimowy bądź letni 

6. 3 roku studiów I stopnia 3,5- letniego Kierunku Logistyka- brak możliwości aplikowania o wyjazd w kolejnym roku akademickim

7. 1 roku studiów  1,5-letniego Kierunku Logistyka- wyjazd tylko na semestr zimowy

8. Doktoranci zainteresowani wyjazdem proszeni są o bezpośredni kontakt z BWM.

 

Uwaga:

Studenci którzy odbyli wyjazd w semestrze zimowym, a nie dostarczyli kompletu wymaganych dokumentów  rozliczeniowych do BWM mogą przystąpić do rekrutacji, jednak zostaną do niej dopuszczeni warunkowo.

Studenci realizujący wyjazd stypendialny w trakcie rekrutacji nie mogą przystąpić do naboru.

Stypendia przyznawane są tylko na jeden semestr. Przedłużenie pobytu na semestr wiosenny jest możliwe bez gwarancji otrzymania stypendium.

 

Kiedy odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja odbywa się raz w roku (w marcu) na wyjazdy realizowane w kolejnym roku akademickim.

 

Jakie są warunki przystąpienia do rekrutacji?

1. Średnia ocen nie mniejsza niż 3,5 z wszystkich poprzedzających semestrów na danym poziomie studiów

2. Znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie B2 w skali ekspertów Rady Europy (wymóg przedłożenia certyfikatu określony indywidualnie przez każdą uczelnię partnerską).  W niektórych przypadkach wystarczającym potwierdzeniem znajomości języka jest zaświadczenie od lektora:

Przykładowe zaświadczenie od lektora w języku angielskim

3. Terminowe złożenie aplikacji online

4. Pozytywna opinia Dziekana i BWM (w tym pełne rozliczenie poprzednich wyjazdów)

5. Zgoda Promotora (studenci aplikujący o wyjazd na ostatnim roku studiów są zobowiązani do przesłania drogą mailową do BWM zgody promotora na wyjazd)


Zanim student wypełni wniosek online zobowiązany jest do:

1. Dokładnego sprawdzenia udostępnionego w bieżącej rekrutacji pliku z kryteriami

2. Sprawdzenia kosztów życia w interesującym go kraju/ mieście

3. Posiadania dodatkowych środków finansowych na cały okres pobytu

4. Zweryfikowania oferty studiów według swoich preferencji

5. Zweryfikowania na stronie uczelni  partnerskiej dostępnych form zakwaterowania (akademik/ zakwaterowanie prywatne)

6. Przygotowania certyfikatu bądź zaświadczenia od lektora (jeśli jest wymagane przez uczelnię partnerską)

7. Sprawdzenia szczegółów związanych z wcześniejszymi wyjazdami ze środków Unii Europejskiej (rodzaj wyjazdu, kraj, instytucja, daty)

8. Przygotowania zdjęcia o objętości do 300KB (idealnie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm, typu legitymacyjnego)

9. Przygotowania dowodu osobistego (wymagany PESEL) oraz legitymacji studenckiej

10. Przygotowania paszportu (jeśli student jest obcokrajowcem)

 

Ogólny harmonogram rekrutacji:

styczeń/ luty- spotkania ogólnouczelniane dotyczące bieżącej rekrutacji

marzec- składanie wniosków online

kwiecień- weryfikacja kandydatów oraz ogłoszenie wyników rekrutacji

maj- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze zimowym

wrzesień- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze letnim

Prosimy o przemyślaną decyzję!

W przypadku wątpliwości związanych z decyzją o wyjeździe na studia zagraniczne proszę zastanowić się PRZED złożeniem wniosku o stypendium. Rezygnacja z programu po kwalifikacji może mieć wpływ na decyzję odnośnie ewentualnej dyskwalifikacji w kolejnych latach.

Kontakt: erasmus@ue.katowice.pl

 

Rejestracja przebiegła pomyślnie? Sprawdź przewodnik dla zakwalifikowanych studentów.

FAQ Najczęściej zadawane pytania: tutaj.