Wcześniejszy udział w programach Erasmus(+) lub Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Studenci, którzy byli już stypendystami programów Erasmus(+) lub FSS (z UE Katowice lub innej uczelni), proszeni są o podanie podstawowych informacji dot. wyjazdu we wniosku.

Kandydaci, którzy odbyli zarówno studia, jak i praktykę, powinni wskazać informację o studiach korzystając z menu rozwijalnego, natomiast analogiczną informację o praktyce powinni umieścić w Uwagach.

Nieujawnienie informacji o wcześniejszym udziale w programie stypendialnym może mieć poważne konsekwencje finansowe dla kandydata w przypadku kwalifikacji i przekroczenia kapitału dopuszczalnego w ramach jednego stopnia studiów.