Uwagi techniczne

Wniosek można złożyć tylko raz. Można go jednak wielokrotnie testować wypełniając bez wysyłania.

Proszę zwrócić uwagę na poprawny wybór kryteriów (wydział, kierunek, stopień, semestr, język, itd.). Od tego będzie zależeć dostępność wybranych uczelni we wniosku.

Do wniosku potrzebny jest numer PESEL i stosowne zdjęcie o objętości do 300 kB (idealnie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm, typu legitymacyjnego, paszportowego, itp).

W przypadku studentów wybierających uczelnie z wymaganym zaświadczeniem językowym, niezbędne jest dołączenie skanu tego dokumentu (rozmiar do 300 kB, preferowany format PDF, ewentualnie JPG).