Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mogą odbywać wyjazdy w celach dydaktycznych z dofinansowaniem z programu Erasmus+ do uczelni zagranicznych, z którymi UE zawarł umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+. Wyjazd do innej uczelni wymaga dodatkowych uzgodnień w zakresie możliwości nawiązania współpracy. Nową umowę można podpisać za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej.

Lista dostępnych uczelni:

 Umowy z krajami Unii Europejskiej i krajami trzecimi stowarzyszonymi z Erasmus+

 

Stypendia będą przyznawane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków programu Erasmus+ będących w dyspozycji koordynatora programu. 

Pracownik wyjeżdżający w celach dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych w trakcie wyjazdu trwającego nie dłużej niż tydzień. W przypadku dłuższego pobytu liczba godzin proporcjonalnie się zwiększa. 

Oferta wyjazdów dostępna jest w zakładce Aktualności na stronie naszego biura oraz na stronie iMotion Erasmus Staff Training

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca