Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mogą odbywać wyjazdy w celach dydaktycznych z dofinansowaniem z programu Erasmus+ do uczelni zagranicznych, z którymi UE zawarł umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+. Wyjazd do innej uczelni wymaga dodatkowych uzgodnień w zakresie możliwości nawiązania współpracy. Nową umowę można podpisać za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej.

Lista dostępnych uczelni:

 Umowy z krajami Unii Europejskiej i krajami trzecimi stowarzyszonymi z Erasmus+

 

Stypendia będą przyznawane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków programu Erasmus+ będących w dyspozycji koordynatora programu. 

Pracownik wyjeżdżający w celach dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych w trakcie wyjazdu trwającego nie dłużej niż tydzień. W przypadku dłuższego pobytu liczba godzin proporcjonalnie się zwiększa. 

Oferta wyjazdów dostępna jest w zakładce Aktualności na stronie naszego biura oraz na stronie iMotion Erasmus Staff Training

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3