Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozliczenie po powrocie

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+:

  • złożenie indywidualnego raportu uczestnika z wyjazdu online EU Survey
  • potwierdzenie pobytu i realizacji zajęć dydaktycznych wystawione przez instytucję zagraniczną
  • dokumenty potwierdzające odbycie podróży w uprawnionym terminie, jeżeli Uczestnik wnioskował o przyznanie dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży. 

 

Dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży są:

  • karty pokładowe - w przypadku podróży lotniczej,
  • bilety - w przypadku podróży pociągiem lub autobusem,
  • oświadczenie Uczestnika - w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+ należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych w terminie 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.

Ewentualnej refundacji kosztów podróży ze środków budżetowych dokonuje Dział Mobilności Międzynarodowej na podstawie stosownych dokumentów finansowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca