Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki formalne przed wyjazdem

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

  • wniosek o wyjazd zagraniczny
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+
  • potwierdzenie przyjęcia pracownika przez instytucję partnerską w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z planowanym terminem pobytu
  • Mobility Agreement dla pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych, zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą
  • wzór rachunku bankowego

Mobility Agreement powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe, tj. obowiązkowo zawierać wszystkie wymagane dane, jasno określone zakładane cele nauczania, opis planowanych zajęć, sprecyzowane oczekiwania dot. spodziewanych rezultatów wyjazdu i/lub wartość dodaną, którą pobyt w uczelni partnerskiej przyniesie pracownikowi, uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

 

Obrazkowy przewodnik: "Wyjazd nauczyciela akademickiego do krajów programu w celach dydaktycznych. Krok po kroku" (wersja w formacie PDF)Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3