Dofinansowanie

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wyjazdy tygodniowe, obejmujące 5 dni uczestnictwa w szkoleniu oraz 2 dni podróży.

Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje:

  • stypendium na pobyt w wysokości 180 EUR na dzień
  • ryczałt na podróż w zależności od odległości.

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km

20 EUR

od 100 do 499 km

180 EUR

od 500 do 1 999 km

275 EUR

od 2 000 do 2 999 km

360 EUR

od 3 000 do 3 999 km

530 EUR

od 4 000 do 7 999 km

820 EUR

8000 km lub więcej

1 500 EUR


Stypendium jest wypłacane w dwóch transzach:

I transza - 70% kwoty stypendium - jest wypłacana w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

II transza - 30% kwoty stypendium - wypłacana jest po powrocie, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów do rozliczenia pobytu oraz złożeniu raportu Komisji Europejskiej on-line.