Dokumenty do pobrania

  • wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)
  • oświadczenie (stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 128/21)
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu ERASMUS+ (pobierz)
  • Mobility Agreement dla pracowników administracyjnych (pobierz)
  • potwierdzenie pobytu i odbycia szkolenia (pobierz)
  • oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)
  • druk rachunku bankowego (pobierz)