Nabór bieżący

W związku z realizacją nowego projektu Erasmus+ KA107 nr  2019-1-PL01-KA107-062771 dot. mobilności z krajami partnerskimi spoza Unii Europejskiej, uprzejmie informujemy o rozpoczętym naborze dla pracowników administracyjnych na wyjazdy zagraniczne (w celach szkoleniowych STT) do poszczególnych uczelni partnerskich.

Lista dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich dla pracowników administracyjnych (wyjazdy STT):

LP

Kraj/Miasto

Uczelnia

Liczba stypendiów

1

Egipt/Kair

THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT

1

Szczegółowe zasady naboru i realizacji krótkoterminowych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu Erasmus+ KA107 określa regulamin:

Regulamin (PDF)


Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje stypendium na pobyt w wysokości 180 euro/dzień 

oraz ryczałt na podróż w zależności od odległości, zgodnie z kalkulatorem:

20 euro dla odległości od 10 do 99 km

180 euro dla odległości od 100 do 499 km

275 euro dla odległości od 500 do 1999 km

360 euro dla odległości od 2000 do 2999 km

530 euro dla odległości od 3000 do 3999 km

820 euro dla odległości od 4000 do 7999 km

1500 euro dla odległości 8000 km lub więcej

 

Stypendia przyznawane są na wyjazdy tygodniowe, obejmujące 5 dni odbywania szkolenia  oraz 2 dni podróży.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 19.12.2019  wymaganych dokumenty tj.:

Szczegółowych informacji udziela Patrycja Macioł (erasmus@ue.katowice.pl, tel. +32 2577386).