Rozliczenie po powrocie

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+:

  • złożenie indywidualnego raportu uczestnika z wyjazdu online EU Survey  
  • potwierdzenie pobytu i odbycia szkolenia wystawione przez instytucję zagraniczną
  • dokumenty potwierdzające odbycie podróży w uprawnionym terminie, jeżeli Uczestnik wnioskował o przyznanie dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży.

Dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży są:

  • karty pokładowe (w przypadku podróży lotniczej),
  • bilety (w przypadku podróży pociągiem lub autobusem),
  • oświadczenie Uczestnika (w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy).


Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+ należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych w terminie 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.