Dofinansowanie

Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje:

  • wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej
  • wsparcie indywidualne na maksymalnie jeden dzień podróży przed rozpoczęciem pobytu oraz maksymalnie jeden dzień podróży następujący po zakończeniu pobytu pod warunkiem należytego udokumentowana podróży.

Tabela dofinansowania w roku projektowym 2019/2020:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna w EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg , Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania

180

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140

Przelew środków finansowych z programu Erasmus+ następuje na podstawie podpisanej umowy, w dwóch ratach:

  • wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej (przed wyjazdem),
  • wsparcie indywidualne na dni podróży (po powrocie i przedstawieniu dokumentów do rozliczenia).

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży ze środków budżetowych w miarę ich dostępności. Dofinansowanie to podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu - podstawy prawne.

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 3 wyjazdów w roku akademickim. Nabór wniosków ma charakter ciągły.
Dofinansowanie jest przyznawane do wyczerpania środków.