Dofinansowanie

Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje:

  • wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej
  • wsparcie indywidualne na maksymalnie dwa dni podróży

Tabela dofinansowania w roku akademickim 2021/22:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna w EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg , Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania

180

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140

 

Przelew środków finansowych z programu Erasmus+ następuje na podstawie podpisanej umowy, w dwóch ratach:

  • I rata (przed wyjazdem) - wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej,
  • II rata (po powrocie i przedstawieniu dokumentów do rozliczenia) - wsparcie indywidualne na dni podróży.

 

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży ze środków budżetowych w miarę ich dostępności. Dofinansowanie to podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu - podstawy prawne.

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 wyjazdów w roku akademickim.

Nabór wniosków ma charakter ciągły.
Dofinansowanie jest przyznawane do wyczerpania środków.