Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie

Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje:

  • wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej
  • wsparcie indywidualne na maksymalnie dwa dni podróży

Tabela dofinansowania w roku akademickim 2022/2023:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna w EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg , Norwegia,  Szwecja

180

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140

 

Przelew środków finansowych z programu Erasmus+ następuje na podstawie podpisanej umowy, w dwóch ratach:

  • I rata (przed wyjazdem) - wsparcie indywidualne na czas odbywania szkolenia w instytucji przyjmującej,
  • II rata (po powrocie i przedstawieniu dokumentów do rozliczenia) - wsparcie indywidualne na dni podróży.

 

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży ze środków budżetowych w miarę ich dostępności:

- maksymalnie 500 zł - dla wyjazdów realizowanych w okresie od października do grudnia 2022 r.

- maksymalnie 700 zł - dla wyjazdów realizowanych w okresie od stycznia do września 2023 r.

 

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 wyjazdów w danym roku akademickim.

Nabór wniosków ma charakter ciągły.
Dofinansowanie jest przyznawane do wyczerpania środków.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3