Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

a) wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)

b) wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+ (pobierz)

c) Mobility Agreement dla pracowników administracyjnych (pobierz)

d) potwierdzenie pobytu i odbycia szkolenia (pobierz)

e) oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)

f)  wzór rachunku bankowego (pobierz)