Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

  • wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+ (pobierz)
  • Mobility Agreement dla pracowników administracyjnych (pobierz)
  • potwierdzenie pobytu i odbycia szkolenia (pobierz)
  • oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)
  • druk rachunku bankowego (pobierz)