Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

Z dofinansowania programu ERASMUS+ mogą korzystać pracownicy administracyjni zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na wyjazdy w celach szkoleniowych.

Udział w szkoleniu może przebiegać w formie: udziału w zajęciach w grupie/indywidualnych face-to-face, nauczania zdalnego/wirtualnego/on-line, nauczania mieszanego/hybrydowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika i zapisanymi w Indywidualnym programie Szkolenia (Mobility Agreement for Training).

Stypendia będą przyznawane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków programu Erasmus+ będących w dyspozycji koordynatora programu.

Minimalna długość pobytu pracownika w instytucji przyjmującej wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni przeznaczonych na podróż).

Oferta szkoleń dostępna jest na stronie iMotion Erasmus Staff Training

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3