Informacje ogólne

Z dofinansowania programu ERASMUS+ mogą korzystać pracownicy administracyjni zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dofinansowanie programu Erasmus+ jest przyznawane na wyjazdy w celach szkoleniowych. Minimalna długość pobytu w instytucji przyjmującej wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni przeznaczonych na podróż).

Oferta szkoleń dostępna jest na stronie iMotion Erasmus Staff Training

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie dwóch wyjazdów w ciągu roku akademickiego.