Informacje ogólne

Z dofinansowania programu ERASMUS+ mogą korzystać pracownicy administracyjni zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dofinansowanie programu Erasmus+ jest przyznawane na wyjazdy w celach szkoleniowych. Udział w szkoleniu może przebiegać w formie: udziału w zajęciach w grupie/indywidualnych face-to-face, nauczania zdalnego/wirtualnego/on-line, nauczania mieszanego/hybrydowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika i zapisanymi w Indywidualnym programie Szkolenia (Mobility Agreement for Training). Minimalna długość pobytu w instytucji przyjmującej wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni przeznaczonych na podróż).

Oferta szkoleń dostępna jest na stronie iMotion Erasmus Staff Training

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie trzech wyjazdów w ciągu roku akademickiego.