Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dział Programów Międzynarodowych

Budynek Rektoratu, pokój 1/23

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

 

Agnieszka Wlazło

tel. +48 32 257 7023  

agnieszka.wlazlo@ue.katowice.pl

Budynek: R; pok. 1/26 

 

Patrycja Macioł

tel. +48 32 257 7386 

patrycja.maciol@ue.katowice.pl

Budynek: R; pok. 1/23