Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki formalne przed wyjazdem

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

  • wniosek o wyjazd zagraniczny
  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+
  • potwierdzenie przyjęcia przez instytucję partnerską w celu udziału w zajęciach szkoleniowych z planowanym terminem pobytu
  • konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia
  • Mobility Agreement dla pracowników administracyjnych zaakceptowany przez instytucję partnerską
  • druk rachunku bankowego

Mobility Agreement powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe, tj. obowiązkowo zawierać wszystkie wymagane dane, jasno określone zakładane cele szkolenia, opis planowanych zajęć, sprecyzowane oczekiwania dot. spodziewanych rezultatów wyjazdu i/lub wartość dodaną, którą pobyt w uczelni partnerskiej przyniesie pracownikowi, uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej.


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych, nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

Obrazkowy przewodnik: "Wyjazd pracownika administracyjnego do krajów programu w celach szkoleniowych. KROK PO KROKU"  (pobierz w wersji pdf)

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca