Dokumenty do pobrania

a)      formularz zgłoszeniowy

b)       sylabus w języku angielskim

c)       wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)

d)       wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu ERASMUS+ (pobierz)

e)      Mobility Agreement dla pracowników dydaktycznych (pobierz)

f)       potwierdzenie pobytu i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (pobierz)

g)       oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)

h)       wzór rachunku bankowego (pobierz)