Nabór- zasady ogólne

Nabór organizowany jest raz w roku najczęściej na przełomie listopada i grudnia w zależności od dostępności stypendiów na wyjazdy pracowników.

Warunki formalne:

- złożenie formularza zgłoszeniowego w określonym terminie

- złożenie syllabusa w języku angielskim

- złożenie CV w języku angielskim

- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie  

  B2

Ogólny harmonogram naboru:

Nabór na wyjazd w ramach programu Erasmus+ składa się z 2 etapów:

Etap I

- Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną dokumenty wskazane powyżej

- Weryfikacja przesłanych dokumentów przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

- Wybór kandydatów przez Komisję ds. Rekrutacji Pracowników na wyjazdy w ramach 

   Programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi

Etap II 

- Przesłanie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów  

  zakwalifikowanych kandydatów do wybranych uczelni.

- Wybór kandydata przez uczelnię partnerską