Nabór- zasady ogólne

Nabór organizowany jest raz w roku najczęściej na przełomie listopada i grudnia w zależności od dostępności stypendiów na wyjazdy pracowników.

Warunki formalne:

  • złożenie formularza zgłoszeniowego w określonym terminie
  • złożenie syllabusa w języku angielskim
  • złożenie CV w języku angielskim
  • znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie B2

Ogólny harmonogram naboru:

Nabór na wyjazd w ramach programu Erasmus+ składa się z 2 etapów:

Etap I:

  • Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną dokumenty wskazane powyżej
  • Weryfikacja przesłanych dokumentów przez Biuro Współpracy Międzynarodowej
  • Wybór kandydatów przez Komisję ds. Rekrutacji Pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi

Etap II:

  • Przesłanie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów zakwalifikowanych kandydatów do wybranych uczelni
  • Wybór kandydata przez uczelnię partnerską