Dokumenty do pobrania

a) wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)

b) wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+ (pobierz)

c) Mobility Agreement dla pracowników dydaktycznych (pobierz)

d) wzór rachunku bankowego (pobierz)

e) potwierdzenie pobytu i realizacji zajęć dydaktycznych wystawione przez instytucję zagraniczną (pobierz)

f) oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy (pobierz)