Zasady ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Wyjazdy w celach dydaktycznych z dofinansowaniem programu ERASMUS+ mogą być realizowane. do uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawarł umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+. Wyjazd do innej uczelni wymaga dodatkowych uzgodnień w zakresie możliwości nawiązania współpracy. Mogą z nich korzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni  i dydaktyczni zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 Lista uczelni partnerskich: http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/partnerzy-zagraniczni.html

Wyjazd może się odbyć tylko do uczelni z którą jest podpisana umowa międzyinstytucjonalna w ramach Programu Erasmus+. Istnieje możliwość podpisania nowej umowy za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej.

Pracownik wyjeżdżający w celach dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych.