Rozliczenie po powrocie

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania z programu ERASMUS+:
a) ankieta stypendysty - do wypełnienia w systemie on-line (on-line EU survey).
b) potwierdzenie pobytu i realizacji zajęć dydaktycznych wystawione przez instytucję zagraniczną
c) dokumenty potwierdzające odbycie podróży w uprawnionym terminie, jeżeli Uczestnik wnioskował o przyznanie dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży.

Dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży są: karty pokładowe w przypadku podróży lotniczej, bilety w przypadku podróży pociągiem lub autobusem, oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z programu ERASMUS+ należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych w terminie 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.

 Ewentualnej refundacji kosztów podróży ze środków budżetowych dokonuje Dział Mobilności Międzynarodowej na podstawie stosownych dokumentów finansowych.