Rozliczenie po powrocie

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+:

a) ankieta stypendysty - do wypełnienia w systemie on-line (on-line EU survey)

b) potwierdzenie pobytu i realizacji zajęć dydaktycznych wystawione przez instytucję zagraniczną

c) dokumenty potwierdzające odbycie podróży w uprawnionym terminie, jeżeli Uczestnik wnioskował o przyznanie
    dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży.

Dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży są:

  • karty pokładowe - w przypadku podróży lotniczej,
  • bilety - w przypadku podróży pociągiem lub autobusem,
  • oświadczenie Uczestnika w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z programu Erasmus+ należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych
w terminie 14 dni od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.

Ewentualnej refundacji kosztów podróży ze środków budżetowych dokonuje Dział Mobilności Międzynarodowej na podstawie stosownych dokumentów finansowych.