Wyjazdy poza Unię Europejską

Zasady naboru na wyjazdy do uczelni poza Unię Europejską w ramach projektów Erasmus+ KA107 i terminy przyjęcia są przedmiotem indywidualnych uzgodnień z uczelniami partnerskimi. Zaproszenia do przeprowadzenia wykładów są publikowane w zakładce "Aktualności", w miarę ich udostępniania przez poszczególne uczelnie. 

Pracownicy dydaktyczni zainteresowani wyjazdem w ramach programu Erasmus+ mogą również przesłać propozycje tematów zajęć wraz z CV i sylabusami przedmiotów. Dokumenty zostaną przekazane do uczelni partnerskich. Przesłanie propozycji tematów zajęć nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd. Ostateczną decyzję o zaakceptowaniu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca, w zależności od profilu akademickiego, proponowanej tematyki zajęć, języka wykładowego oraz planowanego terminu wykładów, po potwierdzeniu przez koordynatora programu dostępności miejsc stypendialnych. Uczelnia przyjmująca może zgłosić dodatkowe wymagania dot. formy prowadzenia i zaliczenia zajęć, terminu przyjazdu, tytułu naukowego wykładowcy, itp.

Stypendium może być przyznane wyłącznie do uczelni, która jest oficjalnym partnerem w projektach programu Erasmus+ KA107 i w ramach przyznanych limitów miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które pozyskały daną uczelnię zagraniczną do współpracy w ramach programu Erasmus+ KA107.

Dofinansowanie programu Erasmus+ obejmuje stypendium na pobyt w wysokości 160 euro/dzień oraz ryczałt na podróż w zależności od odległości, zgodnie z kalkulatorem:

180 euro
dla odległości od 100 do 499 km
275 euro dla odległości od 500 do 1999 km

360 euro dla odległości od 2000 do 2999 km

530 euro dla odległości od 3000 do 3999 km

820 euro dla odległości od 4000 do 7999 km

1100 euro dla odległości 8000 km lub więcej


Stypendia przyznawane są na wyjazdy tygodniowe, obejmujące 5 dni prowadzenia zajęć oraz 2 dni podróży.


Szczegółowe informacje: Patrycja Macioł (erasmus@ue.katowice.pl, tel. +32 2577386).