Dofinansowanie

 

Dofinansowanie będzie przyznawane na zrealizowanie maksymalnie dwóch zagranicznych praktyk przez studenta, przy czym muszą one zostać zrealizowane w dwóch różnych instytucjach przyjmujących. Pierwszeństwo będzie przyznawane studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Stypendium w ramach programu Erasmus+ ma charakter dofinansowujący.

 

Miesięczne stawki stypendiów:

                Kraje

euro/

m-c 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

 700

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 600

 

English version HERE