Dofinansowanie

Dofinansowanie będzie przyznawane na zrealizowanie maksymalnie dwóch zagranicznych praktyk przez studenta, przy czym muszą one zostać zrealizowane w dwóch różnych instytucjach przyjmujących. Pierwszeństwo będzie przyznawane studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Stypendium Erasmus+ ma charakter dofinansowujący.

Miesięczne stawki stypendiów:

Kraje w grupie

€/m-c 

Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry

 500

Studentów pobierających stypendium socjalne i studentów z orzeczony stopniem niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się z programem PO WER (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).