Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

 

W ramach programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi istnieje możliwość wyjazdu w celu zrealizowania semestru studiów w jednej z partnerskich uczelni w kraju pozaeuropejskim, nienależącym do Unii Europejskiej.

Główne zalety udziału w Programie Erasmus+ z Krajami Partnerskimi:

  • wyjazd do krajów poza UE;
  • możliwość odkrycia innej, czasem zupełnie odmiennej kultury oraz języka;
  • dofinansowanie na czas pobytu oraz dofinansowanie do podróży – wysokość uzależniona od odległości do kraju docelowego;
  • poznanie innego systemu nauczania;
  • zdobycie doświadczenia w innym środowisku oraz obserwacja innego rynku pracy;
  • poszerzenie horyzontów oraz perspektyw.

W każdym projekcie do dyspozycji uczelni są środki na realizację określonej liczby wyjazdów, przyznawane uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Ilość stypendiów jest ograniczona, a stypendia są przyznawane do konkretnych uczelni.

 Wszystkie osoby zainteresowane ofertą wyjazdów w ramach programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną, warunkami studiowania oraz kosztami dojazdu oraz pobytu w uczelni przyjmującej.

Zakwalifikowany student musi dostarczyć poprawnie wypełniony Wniosek o Dofinansowanie Erasmus+, druk Konta Beneficjenta Erasmus+, odpowiednio przygotowane i podpisane przez wszystkie strony Learning Agreement (szczegóły dotyczące wypełnienie LA znajdują się tutaj).

Ponadto student na własną rękę musi zakupić bilet lotniczy oraz odpowiednią polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz assistance medyczny. Po skompletowaniu tych dokumentów podpisywana jest umowa stypendialna oraz wypłacane stypendium.

English version HERE


Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3