Informacje oraz dokumenty dla zakwalifikowanych studentów

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ proszeni są o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz dokumentami.

W sprawach związanych z wypełnianiem oraz akceptacją dokumentu Learning Agreement studenci muszą się kontaktować bezpośrednio z Prodziekan dr Anną Kuzior -  anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Studentów programu ARIMA prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr Krystyną Mitręgą- Niestrój - krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl.

Studentów programu MERCURI prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekan dr hab. Justyną Matysiewicz, profesor UE -justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uznawalności oraz informacjami na stronie Szkoły Studiów I i II Stopnia.

Zasady uznawalności dla studentów programu MERCURI zostaną udostępnione wkrótce.

____________________________________________________________________________________________

Students selected to study abroad within the Erasmus+ Programme are asked to have a close look at the information and documents published below.

In order to fill in the Learning Agreement document please use the template "Learning Agreement valid for the academic year 2020/2021". Get the acceptance of the document from the Vice-Dean, dr Anna Kuzior by writing an e-mail to: anna.kuzior@ue.katowice.pl.

ARIMA students shall contact the Vice-Dean, dr Krystyna Mitręga-Niestrój by writing an e-mail to: krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl (regarding LA and recognition process).

MERCURI students shall contact the Dean, prof. Justyna Matysiewicz, PhD. by writing an e-mail to:  justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl (regarding LA)

Please have a close loot at the rules for the recognition of subjects or contact the Dean's Office of the School of Undergraduate and Graduate Studies.

The rules of subjects recognition for MERCURI students will be available soon.

 

Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów (PDF)  

 

 

 

Przewodniki, wzory dokumentu Learning Agreement oraz inne ważne dokumenty znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania TUTAJ

Guides, Learning Agreement templates and other important documents are available in the section: Documents for downloading HERE