Informacje oraz dokumenty dla zakwalifikowanych studentów

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ proszeni są o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz dokumentami.

W sprawach związanych z wypełnianiem oraz akceptacją dokumentu Learning Agreement studenci muszą się kontaktować bezpośrednio z Prodziekan dr Anną Kuzior -  anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Studentów programu ARIMA prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr Krystyną Mitręgą- Niestrój - krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl.

Studentów programu MERCURI prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekan dr hab. Justyną Matysiewicz, profesor UE -justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uznawalności oraz informacjami na stronie Kolegium Studiów.

Zasady uznawalności dla studentów programu MERCURI zostaną udostępnione wkrótce.


Przewodnik dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu (PDF)

English version HERE

Przewodniki, wzory dokumentu Learning Agreement oraz inne ważne dokumenty znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania TUTAJ