Informacje oraz dokumenty dla zakwalifikowanych studentów

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ proszeni są o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz dokumentami.

W sprawach związanych z wypełnianiem oraz akceptacją dokumentu Learning Agreement studenci muszą się kontaktować bezpośrednio z Prodziekan dr Anną Kuzior -  anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Studentów programu ARIMA prosimy o bezpośredni kontakt z Prodziekan dr Krystyną Mitręgą- Niestrój - krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl.

Studentów programu MERCURI prosimy o bezpośredni kontakt z Dziekan dr hab. Justyną Matysiewicz, profesor UE -justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uznawalności oraz informacjami na stronie Szkoły Studiów I i II Stopnia.

Zasady uznawalności dla studentów programu MERCURI zostaną udostępnione wkrótce.

English version HERE

 

Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów (PDF)  

 

 

 

Przewodniki, wzory dokumentu Learning Agreement oraz inne ważne dokumenty znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania TUTAJ