Dokumenty do pobrania

 

Studenci zakwalifikowani w ramach Programu Erasmus+ do wyjazdu w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o korzystanie z poniższych przewodników (obowiązujących od października 2019 r.).

W sprawach związanych z wypełnianiem dokumentu Learning Agreement, prosimy kontaktować się bezpośrednio na adres Pani Prodziekan, tj. anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Proszę o zapoznanie się z nowymi zasadami uznawalności oraz informacjami na stronie Szkoły Studiów I i II Stopna.

 

Do momentu odwołania stanu epidemiologicznego obowiązuje tylko i wyłącznie kontakt mailowy, zarówno z Biurem Współpracy, jak i z Dziekanatem/ Dziekanem Szkoły Studiów I i II Stopnia. 

 

Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów (obowiązujący od października 2019 r.)

Guidebook for qualified students (valid from October 2019)

Przewodnik jak wypełnić Learning Agreement (obowiązujący od października 2019 r.)

How to complete the Learning Agreement (valid from October 2019)

Wzór zaświadczenia od lektora w języku angielskim

Wzór Learning Agreement (bowiązujący w roku akademickim 2020/2021)

Wzór Learning Agreement (obowiązujący od października 2019 r.)

 

Wzór Cerificate of Stay

Wzór rachunku bankowego

Karta Erasmusa (ECHE)

FAQ_Frequently Asked Questions 2019

FAQ Frequently Asked Questions 2019 English version