Dokumenty do pobrania/ Documents to download

 

Studenci zakwalifikowani w ramach Programu Erasmus+ do wyjazdu w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o korzystanie z poniższych dokumentów oraz przewodników.

W sprawach związanych z wypełnianiem oraz akceptacją dokumentu Learning Agreement proszę kontaktować się bezpośrednio z Panią Prodziekan dr Anną Kuzior -  anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Studentów specjalności ARIMA prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Prodziekan dr Krystyną Mitręgą- Niestrój - krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami uznawalności oraz informacjami na stronie Szkoły Studiów I i II Stopnia.

Do momentu odwołania stanu epidemiologicznego obowiązuje tylko i wyłącznie kontakt mailowy oraz telefoniczny, zarówno z Biurem Współpracy, jak i z Dziekanatem/ Dziekanem Szkoły Studiów I i II Stopnia. 

____________________________________________________________________________________________

Information for English speaking students

Students selected to study within the Erasmus+ Programme are asked to read the documents published below, "Guidebook for qualified students", "How to complete the Learning Agreement" and "Frequently Asked Questions". 

In order to fill in the Learning Agreement document please use the template "Learning Agreement valid for the academic year 2020/2021". Get the acceptance of the document from the Vice-Dean, dr Anna Kuzior by writing an e-mail to: anna.kuzior@ue.katowice.pl.

Arima students shall contact the Vice-Dean, dr Krystyna Mitręga-Niestrój by writing an e-mail to: krystyna.mitrega-niestroj@ue.katowice.pl (regarding LA and recognition process).

Regarding the rules for the recognition of subjects, contact the Dean's Office of the School of Undergraduate and Graduate Studies.

Due to the epidemiological situation you can contact the International Relations office or Dean's Office only via e-mail or phone:

_________________________________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania (przed wyjazdem): 

Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów (obowiązujący od października 2019)

Przewodnik jak wypełnić Learning Agreement (na rok akademicki 2020/2021)

Wzór Learning Agreement (obowiązujący w roku akademickim 2020/2021)

Nowe zasady uznawalności na rok 2020/2021  

FAQ_Frequently Asked Questions (obowiązujące od października 2019 r.)


Documents to download (before the mobility):

Guidebook for qualified students (valid from October 2019)

How to complete the Learning Agreement (valid for the academic year 2020/2021)

Learning Agreement template (valid for the academic year 2020/2021)

FAQ Frequently Asked Questions 2019 (valid from October 2019)

  

Infografiki/ Eye-friendly guidebooks:

 

Infografika Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów

Infografika Jak wypełnić Learning Agreement

 

Informacja o dokumentach rozliczeniowych (po wyjeździe): 

Rozliczenie wyjazdu Erasmus+_wymagane dokumenty rozliczeniowe 

 

Pozostałe dokumenty/Other documents:

Wzór zaświadczenia od lektora w języku angielskim (Confirmation from the language instructor template)

Wzór Certificate of Stay (Certificate of Stay template)

Informacja o numerze konta bankowego (Information on bank account template)

Karta Erasmusa (ECHE)