Dofinansowanie

Dofinansowanie z programu PO WER wypłacane jest w walucie PLN.

W ramach projektu każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

English version HERE

1. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia lub praktykę: 

 Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 

3 069 PLN

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 984 PLN

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2 771 PLN

 

2. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia lub praktykę: 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka

stypendium w PLN

studia

Miesięczna stawka

stypendium w PLN

praktyka 

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 

2 217 PLN

2 643 PLN

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

2 131 PLN

2 558 PLN

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 

1 918 PLN

2 345 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych dostarczonych przez studenta po zakończeniu mobilności.

UWAGA: Absolwenci nie mogą korzystać z tej formy dofinansowania mobilności.