Kontakt

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dział Programów Międzynarodowych

erasmus@ue.katowice.pl

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Budynek Rektoratu, pokój 1/26

 

Joanna Kabzińska

tel. +48 32 257 7122

joanna.kabzinska@ue.katowice.pl