Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2017 roku

 

Uprzejmie informujemy o organizowanym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2017 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską jest Rektor Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava / Wyższej Szkoły Górniczej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być obronione w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i muszą dotyczyć następujących zagadnień:

a.       ekonomia i finanse;

b.       surowce, energetyka  i ochrona środowiska;

c.        rynek zdrowia;

d.       technologie informatyczne i elektrotechnika;

e.       konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w wysokości 7.000 CZK dla zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii.

Przystąpienie do konkursu następuje po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, pracy, jej recenzji (w języku polskim) oraz streszczenia pracy (w języku angielskim) zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Dokumenty w formie elektronicznej (plik pdf) należy przesyłać do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres e-mail: klaudia.nowicka@ue.katowice.pl (tytuł wiadomości „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską”; z oznaczeniem imienia i nazwiska autora). Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć na adres Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Współpracy Międzynarodowej; budynek „N” pok. 258;  ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice (z dopiskiem na kopercie „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską”; z oznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz jego adresu korespondencyjnego).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Dokumenty do pobrania, na podstawie których realizowany jest konkurs:

- Zarządzenie nr 5/18

- Regulamin konkursu

- Formularz zgłoszeniowy (Pdf)

- Formularz zgłoszeniowy (Word)

- Application form (Word)

- Warunki konkursu – 2017