Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2019 roku

 

Uprzejmie informujemy o organizowanym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2019 roku, w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.

Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską jest Rektor Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava/Wyższej Szkoły Górniczej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Obrona prac zgłaszanych do konkursu musi nastąpić w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prace muszą dotyczyć następujących zagadnień:

a.       ekonomia, finanse i zarządzanie;

b.       surowce, energetyka  i ochrona środowiska;

c.        rynek zdrowia;

d.       technologie informatyczne i elektrotechnika;

e.       konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Dla zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 7.000 CZK.

Przystąpienie do konkursu następuje po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, pracy, jej recenzji (w języku polskim) oraz streszczenia pracy (w języku angielskim) zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokumenty w formie elektronicznej (plik pdf) należy przesłać do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres e-mail: klaudia.nowicka@ue.katowice.pl (tytuł wiadomości „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską”; z oznaczeniem imienia i nazwiska autora). Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć na adres Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Współpracy Międzynarodowej; budynek „R” pok. 1/25;  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice (z dopiskiem na kopercie „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską”; z oznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz jego adresu korespondencyjnego).

Termin zgłaszania prac do pierwszej rundy konkursu upływa 21 lutego 2020 r.

 Zapraszamy do udziału w konkursie!

 Dokumenty do pobrania, na podstawie których realizowany jest konkurs:

- Zarządzenie nr 15/20

- Regulamin konkursu

- Formularz zgłoszeniowy (Pdf)

- Formularz zgłoszeniowy (Word)

- Application form (Word)

- Warunki konkursu – 2020

 

 

 WYNIKI KONKURSU