Dane o międzynarodowych projektach naukowo-badawczych w systemie POL-on

 

W dniu 28 października 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr 78/16 Rektora w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym POL-on.

Kierownicy Projektów, którzy realizują międzynarodowe projekty naukowe lub naukowo-badawcze, zobowiązani są przekazywać wymagane przez system informacje o projektach w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację projektu oraz odpowiednio po zakończeniu projektu (par. 9 ust. 2 i 3 Zarządzenia) na odpowiednich formatkach znajdujących się poniżej.

Zarządzenie nr 78/16 Rektora w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym POL-on.

 

Formatki z danymi o projekcie:

Formatka dotycząca podstawowych danych o projekcie

Formatka dotycząca opisu efektów zakończonego projektu

 

Dane pomocnicze do uzupełniania formatek:

Cele społeczno-gospodarcze projektu- klasyfikacja GBAORD

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych