Projekty międzynarodowe

 

26 czerwca 2015 roku weszły w życie dwa Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie:

- przygotowania wniosków projektowych oraz realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych - nr 46/15

- powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów – nr 47/15 (aktualny skład Komisji – nr 94/16)

 

Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Uczelni Zarządzeniami i przestrzeganie procedur w nich opisanych.

 

Poniżej znajdują się wykazy projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i innych (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych, które realizowała/ realizuje Uczelnia przed wejściem w życie zarządzeń.

 

Uwaga: 

W dniu 28 października 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr 78/16 Rektora w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym POL-on.

Kierownicy Projektów, którzy realizują międzynarodowe projekty naukowe lub naukowo-badawcze, zobowiązani są przekazywać wymagane przez system informacje o projektach w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację projektu oraz odpowiednio po zakończeniu projektu - szczegółowe informacje.