Tłumaczenia

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka realizująca odpowiada za tłumaczenia związane z działalnością edukacyjną.

Koszt tłumaczenia może zostać rozliczony na Uczelni pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej – wzór pisma o wyrażenie zgody.